Cijfers en sommen
Cijfers en sommen
Home > Publicaties > De zorg > Cijfers en sommen

Cijfers en sommen

Kinderen met een rekenstoornis – oftewel dyscalculie – hebben geen ‘getalgevoel’. Ze begrijpen daardoor de basisprincipes van rekenen niet. Orthopedagoog professor Hans van Luit behandelt de kinderen en doet onderzoek naar de stoornis.

LinkedIn