Samenwerken voor gezonde wereldburgers
Home > Publicaties > Wetenschap > Samenwerken voor gezonde wereldburgers

Samenwerken voor gezonde wereldburgers

Het streven van het internationale Joint Program Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life is dat mensen in 2030 gezond eten en voldoende bewegen. Waarom ze dat nu te weinig doen, was het onderwerp van het eerste onderzoeksproject. ‘Deze vragen los je als land in je eentje niet op.’

LinkedIn