Wat de burger onderzocht wil zien
Home > Publicaties > Wetenschap > Wat de burger onderzocht wil zien

Wat de burger onderzocht wil zien

Welke kwesties vragen om onderzoek? In mei kon elke Nederlander voorstellen indienen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Het doel: onderzoek meer laten aansluiten bij maatschappelijke vragen. Mediator legt twee van de ideeën voor aan wetenschappers. 

LinkedIn