Zorg bij conflictscheidingen
Home > Publicaties > Wetenschap > Zorg bij conflictscheidingen

Zorg bij conflictscheidingen

De zorg voor gezinnen in een conflictscheiding laat te wensen over. ZonMw financierde vier pilots om de zorg voor deze gezinnen te verbeteren, waaronder een pilot in Midden-Brabant. De maandelijkse bijeenkomst voor uiterst complexe conflictscheidingszaken en het instrument om ernstig partnergeweld op te sporen werpen hun vruchten af.

LinkedIn