Home > Schrijfcoach

Schrijfcoach

Wil je schrijfcaching? Dat kan individueel of in groepen. Bij individuele coaching nemen we jouw schijfdilemma’s onder de loep. In een groep concentreren we ons op boeiende taalkwesties en op leuke leerzame schrijfoefeningen. Je leert hoe je structuur aanbrengt en welk type woorden je moet gebruiken voor een levendige tekst. En omgekeerd: met welk type woorden je de lezers juist in… in… zzz…

LinkedIn